Petra Peltenburg

Hartcoherentietraining

Hartcoherentie is een zeer eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde methode die efficiënt en effectief helpt bij stressgerelateerde klachten. Via biofeedback apparatuur meten we de variatie in ons hartritme. Dankzij de feedback van je lichaam en hart leer je omgaan met dagelijkse stressoren. De resultaten zijn zeer bijzonder en meer dan uitstekend te noemen.

Hartcoherentie is de benoeming van de staat van lichaam en geest waarbij verschillende processen in het lichaam op elkaar zijn afgestemd en men tot een optimaal functioneren komt. Binnen hartcoherentietraining maken we gebruik van het feit dat onze hartslag niet altijd identiek is. Als we inademen versnelt onze hartslag en als we uitademen vertraagt die. Als het versnellen en vertragen van onze hartslag elkaar in een regelmatig tempo afwisselen, spreken we over hartcoherentie.

Via biofeedback-apparatuur meten we het verschil in de intervallen tussen twee hartslagen, ook wel Hart Ritme Variabiliteit (HRV) genoemd. Het meten van de HRV geeft ons informatie over de balans in ons autonome zenuwstelsel. In het geval van overmatige sympathische activiteit is er sprake van disbalans. Dat komt vaak tot uiting in klachten zoals stress, angsten en uiteindelijk zelfs burn-out of depressie.

De toepassing van de ademhalingsfrequentie binnen hartcoherentie brengt de balans terug in het lichaam. De verbinding tussen hart en hersenen wordt getraind en versterkt. Er komt meer ‘lucht’ in het hoofd, waardoor de klachten aanzienlijk zullen afnemen.

Hartcoherentie training heeft een positieve invloed op je hele staat van zijn, en brengt je dichter bij je eigen kern. Daardoor kan je vanuit eigen kracht en authenticiteit (re)ageren. Je krijgt een tool in handen waarmee je jezelf terug in de ‘veilige modus’ van balans kunt zetten. Dat vertaalt zich in een verlaging van het stressniveau, helder denken, focus en aanwezigheid, en een gevoel van alertheid en harmonie.

Concreet wordt deze methode vaak ingezet bij burn-out, het leren hanteren van stress, en het vergroten van mentale veerkracht, alertheid en concentratievermogen. Het is ook zeer doeltreffend bij faalangst, pleinvrees, examenstress, ADHD en paniekstoornissen en werkt ondersteunend in geval van depressie en trauma.

Meer lezen over hartcoherentie kan op de website van HeartMath Benelux. Je vindt er ook de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken over hartcoherentie.

Na een uitgebreide uitleg over hoe stress werkt in ons lichaam, voeren we met biofeedback-apparatuur een aantal metingen uit. Zo kunnen we de resonantiefrequentie van je ademhaling bepalen. Vervolgens stellen we een trainingsschema op. Het is namelijk de bedoeling dat je thuis regelmatig eenvoudige ademhalingsoefeningen doet met behulp van een ademhalingsbegeleider. Dat kan via een app of een apparaatje dat je kan aanschaffen of huren.

Zo train je je lichaam en geest, en zal je gemakkelijker in hartcoherentie gaan. Deze veilige modus zorgt voor allerlei voordelen, zoals het verlagen van het stressniveau, het verminderen van angsten, meer grip op je emoties en heeft als bijkomend effect dat je dichter staan bij wie je bent en wat je wilt.

Kortom: hartocherentie is een eenvoudige, laagdrempelige, meetbare en wetenschappelijk onderbouwde methode die zorgt voor zeer goede en snelle resultaten. Dankzij hartcoherentie neem je het heft in eigen handen. Je kunt de techniek bovendien toepassen waar en wanneer je dat zelf wilt.

Gecertifieerd hartcoherentiecoach

Ik ben opgeleid door Dr. Kees Blase, Louis Van Nieuland en Heartmath Benelux. Ik integreer hartcoherentie al 10 jaar in mijn coaching.

Heart coherence is the synchronization of our physical, mental and emotional systems. It can be measured by our heart-rhythm patterns: The more balanced and smooth they are, the more in sync, or coherent we are.